EBEVEYN EĞİTİM VE BİLGİ MERKEZİ

Türkiye’ de özel gereksinimi olan bireylerin aileleri, çocukları için tasarlanmış sistemin ve uygulamaların hiçbir yerinde söz sahibi değildirler. Bunun başlıca nedenlerinden biri sistem tasarlayıcılarının bundan kaçınması (bilinçli bir tercih) diğeri ise ebeveynlerin savunuculuk becerilerinin zayıflığıdır. Oysa gelişmiş dünyada ulaşılmış olan kapsayıcı ve erişilebilir hizmetler ve uygulamalar, ebeveynlerin sistem içinde tasarlayıcı ve denetleyici rolleri sayesinde olmuştur. Dünyada özel gereksinimi olan bireyler için var olan gelişmiş sistemler ailelerin söz sahibi olduğu sistemlerdir. “Ebeveyn Merkezi” modeli bunun en güzel göstergesidir.

ABD'de eğitim hizmetlerinin pahalı olması ve her bireyin yeterince eğitim alamadığı gerekçesiyle 1960'lı yıllardan itibaren ebeveynler öğretmen seviyesinde eğitilerek çocuklarının eğitimlerinde liderlik rollerini üstlenmişlerdir. Bu gelişmeler zamanla kurumsallaşmış ve “ebeveyn merkezlerine” evrilmiştir. Sadece Amerika'da bu konuda hizmet veren 100’den fazla kuruluş vardır. Maalesef ülkemizde benzer merkezlerin varlığından söz edilemez.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yıllar önce kurulması gereken ve gelişmiş ülkelerde pek çok ideal örneğini gördüğümüz engelli ebeveynlerinin ihtiyaçları konusunda uzmanlaşmış ebeveyn merkezlerinin ülkemizdeki ailelerin ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir modelini şehrimizde kurmaya karar vermiştir.

Öncelikle bir sistem tasarımı oluşturmak için Türkiye’nin pek çok yerinden alanda uzmanlaşmış akademisyen, uzman ve Sivil Toplum Kuruluşları’ndan oluşan bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurulun önereceği çerçeve plan doğrultusunda kuracağımız Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezi, engelli bireyler ve aileleri için eğitim desteği konusunda uzmanlaşmış, aile odaklı bir kuruluş olarak tasarlanacak; engelli bireyler, aileler, profesyoneller ve ilgili kuruluşlar için çeşitli doğrudan hizmetler sunması sağlanacaktır.

Ebeveyn Eğitim ve Bilgi Merkezi'nin, ebeveynlerin engeli olan çocukları için uygun eğitim ve hizmetleri almasına yardımcı olmak, çocukların eğitim sonuçlarını iyileştirmek, ebeveynleri ve profesyonelleri eğitmek/ bilgilendirmek ve engelli çocuklarla ihtiyaçlarını karşılayan kaynaklar arasında bağ oluşturmak gibi önemli bir misyonu olacaktır.

 

İnanıyoruz ki,

Ancak aileler ile profesyoneller eşit ve saygılı bir ortaklığa sahip olduklarında çocuklar tam potansiyellerine ulaşabilirler. Ayrıca inanıyoruz ki:

 1. Aileler çocuklarının ilk ve en önemli öğretmenleridir.
 2. Ebeveynler, çocukları için en değerli kaynaktır. Bu nedenle tüm okullar, toplum ve diğer kuruluşlar bu kaynaktan mümkün olan en üst seviyede yararlanmak için kapsayıcı olmalıdırlar.
 3. Bilgi ve eğitim, aileleri ve profesyonelleri güçlü ortaklıklar kurmaları için zenginleştirir ve güçlendirir.
 4. Bütün çocuklar kendi toplumlarında tam olarak insan onuruna yaraşır şekilde yaşama, öğrenme ve katılma fırsatını hak ederler.
 5. Engelli çocuklar bağımsızlık kazanabilir ve topluma değerli katkılarda bulunabilirler.
 6. Ebeveynler çocuklarının eğitim ve diğer programları hakkında karar vermeye anlamlı bir şekilde katılabilmeleri için destek ve bilgiye sahip olmalıdırlar.
 7. Hizmetler her çocuğun ve ailenin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için bireyselleştirilmelidir.

Ebeveyn Eğitim Ve Bilgi Merkezi Nasıl Yardımcı Olacak?

 1. Aileye özel tasarlanmış eğitim programları
 2. Eğitim atölyeleri
 3. BEP toplantıları ve belge inceleme
 4. Çevrimiçi öğrenme etkinlikleri ve programları
 5. Video modülleri
 6. Web seminerleri
 7. Telefon, e-posta desteği ve yardımı
 8. Kaynaklara ulaşım ve yönlendirmeler
 9. Basılı yayınlar
 10. Elektronik bülten (kopya isteyenler için basılı olarak bulunabilir)
 11. Birçok sistem toplantısında ailelere eşlik etme. (Ör: Eğitim kurumlarındaki BEP toplantıları, Rehberlik Araştırma Merkezi toplantıları vs.)
 12. Çeşitli proje ve faaliyetlerle toplum içinde değişimi teşvik etme.
 13. Mobil Hizmet Sağlayıcı: Mobil hizmet sağlayıcı eve gidip aile üyelerine (Ebeveyn, kardeşler ve diğer aile üyeleri) ve aynı zamanda çocuğun devam ettiği okullara gidip sınıf öğretmenine danışmanlık yapma, öğrenciyi evde/okulda destekleme ve başarısını arttırmaya yönelik uyum çalışmalarını takip etmekten sorumlu meslek elemanlarını ifade eder.

Öncelikle şehrimizde güçlü bir sistem tasarlayıp bu sistemin uygulanacağı iyi bir kurum oluşturduktan sonra bunun web tabanlı uygulamalarını geliştirerek bütün Türkiye’deki ailelerin kullanımına sunmak ve bu tür kuruluşların diğer şehirlerimizde de çoğalmasını teşvik etmek istiyoruz.

İletişim Bilgilerimiz

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı

.

0 232 293 17 25